HIKVISION

HIKVISION

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Camera HD-TVI DS-2CE16C0T-IR -14%

Camera HD-TVI DS-2CE16C0T-IR

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 1MP DS-2CE16C0T-IR - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE16C0T-IR:- Cảm biến hì..

840.000VNĐ 720.000VNĐ Trước Thuế: 720.000VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP -14%

Camera HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 1MP DS-2CE16C0T-IRP - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE16C0T-IRP:- Cảm biến hình ..

710.000VNĐ 610.000VNĐ Trước Thuế: 610.000VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE16D0T-IR -19%

Camera HD-TVI DS-2CE16D0T-IR

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 2 MP DS-2CE16D0T-IR – HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE16D0T-IR:- Cảm biến hình ảnh: 1/3" P..

1.350.000VNĐ 1.100.000VNĐ Trước Thuế: 1.100.000VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE16D0T-IRP -17%

Camera HD-TVI DS-2CE16D0T-IRP

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 2 MP DS-2CE16D0T-IRP – HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE16D0T-IRP:- Cảm biến hình ảnh: 1/3"..

1.200.000VNĐ 1.000.000VNĐ Trước Thuế: 1.000.000VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE16D0T-IT3

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 2MP DS-2CE16D0T-IT3 - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE16D0T-IT3:- Cảm biến ..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE56C0T-IR -6%

Camera HD-TVI DS-2CE56C0T-IR

CAMERA BÁN CẦU TRONG NHÀ DS-2CE56C0T-IR HD-TVI 1MP – HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI HikvisionDS-2CE56C0T-IR:- Cảm biến hình ảnh:1/3" ..

770.000VNĐ 720.000VNĐ Trước Thuế: 720.000VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP -14%

Camera HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP

CAMERA BÁN CẦU TRONG NHÀ DS-2CE56C0T-IRP HD-TVI1MP – HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI HikvisionDS-2CE56C0T-IRP:- Cảm biến hình ảnh: 1/3" Pro..

710.000VNĐ 610.000VNĐ Trước Thuế: 610.000VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE56D0T-IR --5%

Camera HD-TVI DS-2CE56D0T-IR

CAMERA BÁN CẦU TRONG NHÀ DS-2CE56D0T-IR HD-TVI 2 MP – HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE56D0T-IR:- Cảm biến hình ảnh: 1/..

1.100.000VNĐ 1.150.000VNĐ Trước Thuế: 1.150.000VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE56H1T-IT3Z

CAMERA BÁN CẦU DS-2CE56H1T-IT3Z - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE56H1T-IT3Z:Camera  HD-TVI Bán cầu hồng..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE56H1T-ITM

CAMERA BÁN CẦU DS-2CE56H1T-ITM - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE56H1T-ITM:Camera  HD-TVI  bán cầu hồng ..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Bộ 1 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 1 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision: Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 1 camera HD-TVI Hikvision chất lượng HD @ 1080P (Camera 2 MP) cho hình ả..

4.550.000VNĐ 3.575.000VNĐ Trước Thuế: 3.575.000VNĐ

Bộ 1 Camera Hikvision 720P -26%

Bộ 1 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu trọn bộ camera giám sát Hikvision: Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 1 camera HD-TVI Hikvision chất lượng HD @ 720P (Camera 1 MP) cho hình..

3.550.000VNĐ 2.640.000VNĐ Trước Thuế: 2.640.000VNĐ

Bộ 2 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 2 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 2 camera HD-TVI Hikvision chất lượng Full HD@1080P (Camera 2 MP) cho hì..

5.460.000VNĐ 4.290.000VNĐ Trước Thuế: 4.290.000VNĐ

Bộ 2 Camera Hikvision 720P -23%

Bộ 2 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu trọn bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 2 camera HD-TVI Hikvision chất lượng HD @ 720P (Camera 1 MP) cho hình ả..

4.140.000VNĐ 3.190.000VNĐ Trước Thuế: 3.190.000VNĐ

Bộ 3 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 3 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 3 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ 1080P (Camera 2 MP) cho hình ả..

6.360.000VNĐ 5.005.000VNĐ Trước Thuế: 5.005.000VNĐ

Bộ 3 Camera Hikvision 720P -21%

Bộ 3 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision: Bách Khoa Việt cung cấp gói khuyến mãi trọn bộ 3 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ ..

4.730.000VNĐ 3.740.000VNĐ Trước Thuế: 3.740.000VNĐ

Bộ 4 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 4 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 4 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ 1080P (Camera 2 MP) cho hình ả..

7.280.000VNĐ 5.720.000VNĐ Trước Thuế: 5.720.000VNĐ

Bộ 4 Camera Hikvision 720P -19%

Bộ 4 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt cung cấp gói khuyến mãi trọn bộ 4 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ 72..

5.320.000VNĐ 4.290.000VNĐ Trước Thuế: 4.290.000VNĐ

Bộ 5 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 5 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 5 camera HD-TVI Hikvision chất lượng HD @ 1080P (Camera 2 MP) cho hình ảnh đ..

9.590.000VNĐ 7.535.000VNĐ Trước Thuế: 7.535.000VNĐ

Bộ 5 Camera Hikvision 720P -23%

Bộ 5 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision: Sở hữu trọn bộ 5 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ 720P (Camera 1 MP) ngay hôm nay ..

7.100.000VNĐ 5.500.000VNĐ Trước Thuế: 5.500.000VNĐ

Bộ 6 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 6 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu trọn bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 6 camera HD-TVI Hikvision chất lượng full HD@1080P (Camera 2 MP) cho hì..

10.500.000VNĐ 8.250.000VNĐ Trước Thuế: 8.250.000VNĐ

Bộ 6 Camera Hikvision 720P -20%

Bộ 6 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu trọn bộ camera giám sát Hikvision: Sở hữu trọn bộ 6 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ 720P (Camera 1 MP) ngay hôm..

7.600.000VNĐ 6.050.000VNĐ Trước Thuế: 6.050.000VNĐ

Bộ 7 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 7 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision:Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 7 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ 1080P (Camera 2 MP) cho hình ảnh đẹ..

11.400.000VNĐ 8.965.000VNĐ Trước Thuế: 8.965.000VNĐ

Bộ 7 Camera Hikvision 720P -22%

Bộ 7 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision: Sở hữu trọn bộ 7 camera HD-TVI Hikvision chất lượng HD @ 720P (Camera 1 MP) ngay hôm nay..

8.500.000VNĐ 6.600.000VNĐ Trước Thuế: 6.600.000VNĐ

Bộ 8 Camera Hikvision 1080P -21%

Bộ 8 Camera Hikvision 1080P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision: Bách Khoa Việt khuyến mãi trọn bộ 8 camera HD-TVI Hikvision chất lượng HD @ 1080P (Camera 2 MP) cho hìn..

12.320.000VNĐ 9.680.000VNĐ Trước Thuế: 9.680.000VNĐ

Bộ 8 Camera Hikvision 720P -21%

Bộ 8 Camera Hikvision 720P

Giới thiệu bộ camera giám sát Hikvision: Sở hữu trọn bộ 8 camera HDTVI Hikvision chất lượng HD @ 720P (Camera 1 MP) ngay hôm nay ..

9.100.000VNĐ 7.150.000VNĐ Trước Thuế: 7.150.000VNĐ

Bộ Cấp Nguồn và Truyền Tín Hiệu HIK-606KAD

Bộ cấp nguồn và phân phối tín hiệu Video/Audio - Kích thước 268.6 mm × 118.4 mm × 102.2 mm- Nguồn vào 220VAC- Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định- Hỗ ..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Bộ Cấp Nguồn và Truyền Tín Hiệu HIK-612KVD

Bộ cấp nguồn và phân phối tín hiệu Video/Audio - Kích thước 268.6 mm × 118.4 mm × 102.2 mm- Nguồn vào 220VAC- Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định- Hỗ ..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Bộ Chuông Cửa Màn Hình DS-KIS202

Bộ chuông cửa có hình Hikvision DS-KIS202- Cảm biến hình ảnh camera chuông cửa: 1.4 inch CMOS.- Độ phân giải camera chuông cửa: 720x576.- Độ phân..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Bộ Chuông Cửa Màn Hình DS-KIS203

Bộ chuông cửa có hình Hikvision DS-KIS203- Cảm biến hình ảnh camera chuông cửa: 1.4 inch CMOS.- Độ phân giải camera chuông cửa: 720x576.- Độ phân..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CC12D9T-AIT3ZE

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI DS-2CC12D9T-AIT3ZE - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CC12D9T-AIT3ZE:- Cảm biến hình ảnh: ..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CC12D9T-IT3E

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI DS-2CC12D9T-IT3E - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CC12D9T-IT3E:- Cảm biến hình ảnh: CMOS..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CC52D9T-IT3E

CAMERA BÁN CẦU HD-TVI DS-2CC52D9T-IT3E – HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CC52D9T-IT3E:- Cảm biến hình ảnh: CMOS...

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE16C0T-IT3

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 1MP DS-2CE16C0T-IT3 - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE16C0T-IT3:- Cảm biến ..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE16C0T-IT5

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 1MP DS-2CE16C0T-IT5 - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI Hikvision DS-2CE16C0T-IT5:- Cảm biến ..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Camera HD-TVI DS-2CE16C2T-VFIR3

CAMERA THÂN TRỤ HD-TVI 1MP DS-2CE16C2T-VFIR3 - HIKVISIONThông số kỹ thuật camera HD-TVI DS-2CE16C2T-VFIR3:- Cảm biến hình ảnh: 1..

0VNĐ Trước Thuế: 0VNĐ

Loading...
Loading...