CAMERA IP SAMSUNG

CAMERA IP


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Camera IP QND-6010RP

Camera IP hồng ngoại QND-6010RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-6010RPCamera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND- 6010RP- ..

0VNĐ

Camera IP QND-6020RP

Camera IP hồng ngoại QND-6020RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-6020RP- Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND- 6020RP..

0VNĐ

Camera IP QND-6030RP

Camera IP hồng ngoại QND-6030RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-6030RP- Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND- 6030RP..

0VNĐ

Camera IP QND-6070RP

Camera IP hồng ngoại QND-6070RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-6070RP- Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QND-6070RP-..

0VNĐ

Camera IP QND-7010RP

Camera IP hồng ngoại QND-7010RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-7010RPCamera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QND- 7010RP- ..

0VNĐ

Camera IP QND-7020RP

Camera IP hồng ngoại QND-7020RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-7020RPCamera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QND-7020RP- C..

0VNĐ

Camera IP QND-7030RP

Camera IP hồng ngoại QND-7030RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-7030RPCamera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QND- 7030RP- ..

0VNĐ

Camera IP QND-7080RP

Camera IP hồng ngoại QND-7080RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QND-7080RPCamera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QND- 7080RP- ..

0VNĐ

Camera IP QNO-6010RP

Camera IP hồng ngoại QNO-6010RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-6010RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 6010RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNO-6020RP

Camera IP hồng ngoại QNO-6020RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-6020RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 6020RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNO-6030RP

Camera IP hồng ngoại QNO-6030RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-6030RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 6030RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNO-6070RP

Camera IP hồng ngoại QNO-6070RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-6070RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 6070RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNO-7010RP

Camera IP hồng ngoại QNO-7010RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-7010RP- Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 7010RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNO-7020RP

Camera IP hồng ngoại QNO-7020RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-7020RP- Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 7020RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNO-7030RP

Camera IP hồng ngoại QNO-7030RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-7030RP- Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 7030RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNO-7080RP

Camera IP hồng ngoại QNO-7080RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNO-7080RP- Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNO- 7080RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP QNV-6010RP

Camera IP hồng ngoại QNV-6010RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-6010RP- Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNV- 6010RP..

0VNĐ

Camera IP QNV-6020RP

Camera IP hồng ngoại QNV-6020RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-6020RPCamera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNV-6020RP- Cảm bi..

0VNĐ

Camera IP QNV-6030RP

Camera IP hồng ngoại QNV-6030RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-6030RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNV-6030RP- Cảm ..

0VNĐ

Camera IP QNV-6070RP

Camera IP hồng ngoại QNV-6070RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-6070RP- Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG QNV- 6070RP..

0VNĐ

Camera IP QNV-7010RP

Camera IP hồng ngoại QNV-7010RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-7010RP- Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNV- 7010RP..

0VNĐ

Camera IP QNV-7020RP

Camera IP hồng ngoại QNV-7020RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-7020RP- Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNV- 7020RP..

0VNĐ

Camera IP QNV-7030RP

Camera IP hồng ngoại QNV-7030RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-7030RP- Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNV- 7030RP..

0VNĐ

Camera IP QNV-7080RP

Camera IP hồng ngoại QNV-7080RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP QNV-7080RPCamera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel SAMSUNG QNV- 7080RP- ..

0VNĐ

Camera IP SNB-6004FP

Camera IP hồng ngoại SNB-6004FP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNB-6004FPCamerea IP Full HD 2.0 Megapixel SAMSUNG SNB-6004FP- Cảm biến..

0VNĐ

Camera IP SNB-6004P

Camera IP hồng ngoại SNB-6004P - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNB-6004P– Camera IP 2MP SAMSUNG SNB-6004P– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inc..

0VNĐ

Camera IP SNB-6005P

Camera IP hồng ngoại SNB-6005P - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNB-6005P- Camera IP 2.0 Megapixel SAMSUNG SNB-6005P- Cảm biến hình ảnh:..

0VNĐ

Camera IP SNB-6010BP

Camera IP hồng ngoại SNB-6010BP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNB-6010BP- Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel SAMSUNG SNB-6010BP- Cảm ..

0VNĐ

Camera IP SNB-6011BP

Camera IP hồng ngoại SNB-6011BP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNB-6011BP- Camera IP ngụy trang 2.0 Megapixel SAMSUNG SNB-6011BP- Cảm ..

0VNĐ

Camera IP SNB-7004P

Camera IP hồng ngoại SNB-7004P - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNB-7004P- Camera IP 3MP SAMSUNG SNB-7004P– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inc..

0VNĐ

Camera IP SNB-8000P

Camera IP hồng ngoại SNB-8000P - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNB-8000P- Camera IP 5.0 Megapixel SAMSUNG SNB-8000P- Cảm biến hình ảnh:..

0VNĐ

Camera IP SND-5061P

Tên sản phẩm: SND-5061PHãng sản xuất: Samsung Techwin – Hàn QuốcThông số kỹ thuật: - Camera IP Bán cầu hồng ngoại- Cảm biến hình ảnh: 1/3’’ CMOS- ..

8.300.000VNĐ

Camera IP SND-6011RP

Camera IP hồng ngoại SND-6011RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SND-6011RP- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SND-6011RP– Cảm biến hình..

0VNĐ

Camera IP SND-6084RP

Camera IP hồng ngoại SND-6084RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SND-6084RPCamera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SND-6084RP– Cảm biến hình ả..

0VNĐ

Camera IP SND-7084RP

Camera IP hồng ngoại SND-7084RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SND-7084RP- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SND-7084RP- Cảm biến hình..

0VNĐ

Camera IP SND-E6011RP

Camera IP hồng ngoại SND-E6011RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SND-E6011RP- Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SND- E601..

0VNĐ

Camera IP SND-L6013RP

Camera IP hồng ngoại SND-L6013RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SND-L6013RP- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SND-L6013RP- Cảm biến h..

0VNĐ

Camera IP SND-L6083RP

Camera IP hồng ngoại SND-L6083RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SND-L6083RP- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SND-L6083RP- Cảm biến h..

0VNĐ

Camera IP SNF-8010P

Camera IP hồng ngoại SNF-8010P - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNF-8010P- Camera IP Dome SAMSUNG SNF-8010P- Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 in..

0VNĐ

Camera IP SNF-8010VMP

Camera IP hồng ngoại SNF-8010VMP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNF-8010VMP- Camera IP Dome SAMSUNG SNF-8010VMP- Cảm biến hình ảnh: 1/..

0VNĐ

Camera IP SNO-6011RP

Camera IP hồng ngoại SNO-6011RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-6011RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO-6011RP- Cảm ..

0VNĐ

Camera IP SNO-6084RP

Camera IP hồng ngoại SNO-6084RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-6084RP- Camera IP Zoom hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO-6084RP-..

0VNĐ

Camera IP SNO-7084RP

Camera IP hồng ngoại SNO-7084RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-7084RPCamera IP Zoom hồng ngoại 3.0 Megapixel SAMSUNG SNO-7084RP- C..

0VNĐ

Camera IP SNO-8081RP

Camera IP hồng ngoại SNO-8081RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-8081RP- Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel SAMSUNG SNO- 8081RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP SNO-E6011RP

Camera IP hồng ngoại SNO-E6011RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-E6011RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO-E6011RP- C..

0VNĐ

Camera IP SNO-E6031RP

Camera IP hồng ngoại SNO-E6031RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-E6031RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO-E6031RP- C..

0VNĐ

Camera IP SNO-E6041RP

Camera IP hồng ngoại SNO-E6041RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-E6041RP - Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO- E6041RP-..

0VNĐ

Camera IP SNO-L6083RP

Camera IP hồng ngoại SNO-L6083RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNO-L6083RP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNO-L6083RP- C..

0VNĐ

Camera IP SNV-6084RP

Camera IP hồng ngoại SNV-6084RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNV-6084RP– Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SNV-6084RP– Cảm biến hình..

0VNĐ

Camera IP SNV-6085RP

Camera IP hồng ngoại SNV-6085RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNV-6085RP- Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNV-6085RP-..

0VNĐ

Camera IP SNV-7084RP

Camera IP hồng ngoại SNV-7084RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNV-8081RP– Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SNV-7084RP– Cảm biến hình..

0VNĐ

Camera IP SNV-8081RP

Camera IP hồng ngoại SNV-8081RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNV-8081RP- Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel SAMSUNG SNV-8081RP-..

0VNĐ

Camera IP SNV-L6013RP

Camera IP hồng ngoại SNV-L6013RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNV-L6013RPCamera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNV-L6013RP- Cảm..

0VNĐ

Camera IP SNV-L6014RMP

Camera IP hồng ngoại SNV-L6014RMP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNV-L6014RMP- Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel SAMSUNG SNV-L6014RMP..

0VNĐ

Camera IP SNV-L6083RP

Camera IP hồng ngoại SNV-L6083RP - Camera IP SamsungThông số kỹ thuật camera IP SNV-L6083RP- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SNV-L6083RP- Cảm biến h..

0VNĐ

Camera IP PTZ SNP-3120VHP

Model Name: SNP-3120VHPManufacturer: Samsung Techwin  - KoreaSpecifications:- CAMERA IP Speed Dome Samsung SNP-3120VHP- Cảm biến..

19.302.800VNĐ

Camera IP SND-7084P

Tên sản phẩm: SND-7084PHãng sản xuất: Samsung Techwin – Hàn QuốcThông số kỹ thuật:- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SND-7084P- Cảm bi..

11.499.000VNĐ

Camera IP SND-7084RP

Tên sản phẩm: SND-7084RPHãng sản xuất: Samsung Techwin – Hàn QuốcThông số kỹ thuật:- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG SND-7084RP- Cảm ..

14.552.000VNĐ

Camera IP PTZ SNP-3120P

Model Name: SNP-3120PManufacturer: Samsung Techwin  - KoreaSpecifications:- Camera IP Speed Dome SAMSUNG SNP-3120P- Cảm biến hìn..

16.478.000VNĐ

Camera IP SND-6011RP

Tên sản phẩm: SND-6011RPHãng sản xuất: Samsung Techwin – Hàn QuốcThông số kỹ thuật:- Camera IP Dome hồng ngoại SAMSUNG - Cảm biến hình..

6.013.000VNĐ

Camera IP SNO-6011RP

Model Name: SNO-6011RP Manufacturer: Samsung Techwin  - KoreaSpecifications:- Camera IP hồng ngoại SAMSUNG SNO-6011RP- Cảm biến hình ..

6.270.000VNĐ

Camera IP SND-3082P

Tên sản phẩm: SND-3082PHãng sản xuất: Samsung Techwin – Hàn QuốcThông số kỹ thuật:- Camera IP Dome SAMSUNG SND-3082P/AJ- Cảm biến hình ảnh:..

5.564.000VNĐ

Khuyến mại
Loading...
Loading...
Loading...