Đầu ghi IP Dahua Chính hãng - Báo giá cạnh tranh

ĐẦU GHI IP

ĐẦU GHI IP


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Đầu ghi IP 16 Kênh NVR4116HS- 4KS2

Đầu ghi IP 16 kênh NVR4116HS- 4KS2 - Đầu ghi IP DahuaThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR4116HS- 4KS2- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4116HS- 4KS..

0VNĐ

Đầu ghi IP 16 Kênh NVR4216-4KS2

Đầu ghi IP 16 Kênh NVR4216-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR4216-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4216-4KS2- Đầu gh..

0VNĐ

Đầu ghi IP 16 Kênh NVR5216-4KS2

Đầu ghi IP 16 Kênh NVR5216-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR5216-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216- 4KS2- Đầu g..

0VNĐ

Đầu ghi IP 16 Kênh NVR5416-4KS2

Đầu ghi IP 16 Kênh NVR5416-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR5416-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5416- 4KS2- Đầu g..

0VNĐ

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR4232-4KS2

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR4232-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR4232-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR4232-4KS2- Đầu gh..

0VNĐ

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR5232-4KS2

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR5232-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR5232-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR4232-4KS2- Đầu gh..

0VNĐ

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR5432-4KS2

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR5432-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR5432-4KS2Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5432- 4KS2- Đầu ghi..

0VNĐ

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR5832-4KS2

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR5832-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR5832-4KS2Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR5832- 4KS2- Đầu ghi..

0VNĐ

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR608-32-4K

Đầu ghi IP 32 Kênh NVR608-32-4K - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR608-32-4K- Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k NVR608-3..

0VNĐ

Đầu ghi IP 4 Kênh NVR2104HS-S2

Đầu ghi IP 4 Kênh NVR2104HS-S2 - Đầu ghi IP DahuaThông số kỹ thuật đầu ghi IP 4 Cổng NVR2104HS-S2- Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS- S2- ..

0VNĐ

Đầu ghi IP 4 Kênh NVR4104-W

Đầu ghi IP 4 Kênh NVR4104-W - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR4104-W- Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104- W- Đầu gh..

0VNĐ

Đầu ghi IP 4 Kênh NVR4104HS-4KS2

Đầu ghi IP 4 kênh NVR4104HS-4KS2 - Đầu ghi IP DahuaThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR4104HS-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR4104HS- 4KS2- Đ..

0VNĐ

Đầu ghi IP 64 Kênh NVR5464-4KS2

Đầu ghi IP 64 Kênh NVR5464-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR5464-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5464- 4KS2- Đầu g..

0VNĐ

Đầu ghi IP 64 Kênh NVR5864-4KS2

Đầu ghi IP 64 Kênh NVR5864-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR5864-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5864-4KS2- Đầu gh..

0VNĐ

Đầu ghi IP 64 Kênh NVR608-64-4K

Đầu ghi IP 64 Kênh NVR608-64-4K - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR608-64-4K- Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR608- 64- 4K- Đầu ..

0VNĐ

Đầu ghi IP 8 Kênh NVR2108HS-S2

Đầu ghi IP 8 kênh NVR2108HS-S2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR2108HS-S2- Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108HS- S2- Đầu ghi..

0VNĐ

Đầu ghi IP 8 Kênh NVR4108HS-4KS2

Đầu ghi IP 8 kênh NVR4108HS-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR4108HS-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4108HS- 4KS2- Đ..

0VNĐ

Đầu ghi IP 8 Kênh NVR4208-4KS2

Đầu ghi IP 8 kênh NVR4208-4KS2 - Đầu ghi Dahua IPThông số kỹ thuật đầu ghi IP NVR4208-4KS2- Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4208-4KS2- Đầu ghi ..

0VNĐ

Loading...
Loading...
Loading...